Sybille Rath

S Y B I L L E  R A T H – „D E N  R A U M  S T I L L  L E G E N“

Ausstellungsdauer: 12. September bis 17. Oktober 2020

  Sybille Rath / Landschaft / 2018 / 140 X 180 cm / Öl auf Leinwand impressum